La Flota

  

HORARI TEMPORADA ALTA  (del 23 de Juny al 5 de Setembre)
1 dia: de 9h a 19h
1/2 dia: de 9h a 14h o de 14h a 19h

HORARI TEMPORADA BAIXA (resta de l'any)
1 dia: de 10h a 18h
1/2 dia: de 10h a 14h o de 14h a 18h